Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Ngày đăng: 16:22 23-02-2024 | 151 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, hàng không, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, xây dựng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với văn bản hiện hành, Dự thảo sửa đổi mức phí với thông tin cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; bổ sung 02 nhóm dự liệu mới (nhóm thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ trực tuyến qua môi trường mạng và thông tin dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia)… Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, hàng không, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, xây dựng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/03/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về phí khai thác, sử dụng dữ liệu đo đạc và bản đồ

Ngày nhập

24/02/2024

Đã xem

151 lượt xem

Phụ lục kèm theo

Ngày nhập

24/02/2024

Đã xem

151 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

24/02/2024

Đã xem

151 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

24/02/2024

Đã xem

151 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com