Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hoá có khả năng gây mất an toàn trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Ngày đăng: 15:11 01-02-2018 | 4012 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục SPHH nhóm 2 (lĩnh vực thông tin truyền thông),

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 (chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Thông tin Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (còn gọi là Danh mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông). Dự thảo này sẽ thay thế Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT. Theo Dự thảo, danh mục này sẽ được chỉnh sửa nhằm đơn giản hoá, giảm bớt thủ tục hành chính theo hướng: cắt bỏ những thiết bị cũ ra khỏi danh mục; chuyển một số loại thiết bị từ danh mục Chứng nhận hợp quy sang Công bố hợp quy; cập nhật bổ sung các QCVN mới được ban hành; gắn mã HS cho các sản phẩm, hàng hoá phục vụ hoạt động kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 (chuyên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông).

     Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 14/02/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Phiên bản 1

CV xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Danh mục SPHH gây mất an toàn trong thông tin truyền thông

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

4012 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục SPHH gây mất an toàn trong thông tin truyền thông

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

4012 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư quy định Danh mục SPHH gây mất an toàn trong thông tin truyền thông

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

4012 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com