Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Ngày đăng: 09:44 19-02-2024 | 280 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: phân vùng chức năng nguồn nước mặt; vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khai thác hoạt động khoan, đào, thăm dò khai thác… Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/03/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bảo vệ môi trường

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

280 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

280 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

280 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

280 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com