Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định về lệ phí trước bạ

Ngày đăng: 15:23 10-11-2021 | 1571 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, tàu thuyền, bất động sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định chi tiết về đối tượng chịu, được miễn lệ phí trước bạ trong các trường hợp cụ thể; giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất và tài sản khác; mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

    Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định về lệ phí trước bạ[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết về đối tượng chịu, được miễn lệ phí trước bạ trong các trường hợp cụ thể; giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất và tài sản khác; mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, tàu thuyền, bất động sản.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

    Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bãi bỏ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC về lệ phí trước bạ

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về lệ phí trước bạ

Ngày nhập

10/11/2021

Đã xem

1571 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày nhập

10/11/2021

Đã xem

1571 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com