Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với Muối (Natri Clorua) tinh và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Muối (Natri Clorua) thực phẩm

Ngày đăng: 15:31 14-11-2019 | 16263 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu muối tinh và muối thực phẩm.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo lần 5 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với Muối (Natri Clorua) tinh và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Muối (Natri Clorua) thực phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với muối tinh và muối thực phẩm thực phẩm; trách nhiệm của các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hai loại muối trên. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu muối tinh và muối thực phẩm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

16263 lượt xem

Dự thảo tờ trình

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

16263 lượt xem

Quy chuẩn Muối thực phẩm

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

16263 lượt xem

Quy chuẩn muối tinh

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

16263 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com