Theo dõi (1)

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư Hướng dẫn thực hiện Hiệp định về vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào

Ngày đăng: 16:15 22-10-2018 | 2475 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các công ty vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, công ty du lịch, lữ hành có hoạt động trên tuyến biên giới Việt - Lào,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi, bổ sung các quy định về yêu cầu gắn thiết bị giám sát hành trình; hồ sơ, thủ tục, lệ phí cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT[1] hướng dẫn về vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về yêu cầu gắn thiết bị giám sát hành trình; hồ sơ, thủ tục, lệ phí cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, công ty du lịch, lữ hành có hoạt động trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 13/11/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

 

 

[1] Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn thức hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Phiên bản 1

CV xin yk DT TT Lien van Viet Lao

Ngày nhập

07/11/2018

Đã xem

2475 lượt xem

DT Thong tu Lien van Viet Lao

Ngày nhập

07/11/2018

Đã xem

2475 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com