Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn và chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Ngày đăng: 10:10 29-08-2017 | 2347 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra,

Phạm vi điều chỉnh

Việc tính toán và áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp và phương pháp khấu trừ làm cơ sở cho việc nộp thuế của doanh nghiệp.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Thuế

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2347 lượt xem

Thuyết minh thông tư

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2347 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com