Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng: 10:54 05-04-2021 | 1070 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức kiểm định; các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thang máy; các cơ sở quản lý, sử dụng, sở hữu thang máy.,

Phạm vi điều chỉnh

Loại thang máy thuộc phạm vi áp dụng; quy trình và nội dung kiểm định (kiểm tra hồ sơ, lý lịch thanh máy; kiểm tra kỹ thuật bên ngoài; kiểm tra kỹ thuật các bộ phận, chi tiết của thang máy; thử vận hành thang máy; xử lý kết quả thẩm định), thời hạn kiểm định.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về loại thang máy thuộc phạm vi áp dụng; quy trình và nội dung kiểm định (kiểm tra hồ sơ, lý lịch thanh máy; kiểm tra kỹ thuật bên ngoài; kiểm tra kỹ thuật các bộ phận, chi tiết của thang máy; thử vận hành thang máy; xử lý kết quả thẩm định), thời hạn kiểm định. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức kiểm định; các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thang máy; các cơ sở quản lý, sử dụng, sở hữu thang máy.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/04/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

DTTT về quy trình kiểm định thang máy dân dụng

Ngày nhập

07/04/2021

Đã xem

1070 lượt xem

QCVN kiểm định thang máy

Ngày nhập

07/04/2021

Đã xem

1070 lượt xem

Công văn lấy ý kiến doanh nghiệp về DTTT quy trình kiểm định thang máy dân dụng

Ngày nhập

07/04/2021

Đã xem

1070 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com