Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ngày đăng: 17:09 10-05-2023 | 773 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo phân rõ các loại ô tô chuyên dùng; sửa đổi quy định về yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chuẩn đoán (OBD); khai báo kiểu loại, mã linh kiện; thử nghiệm đối với ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen, ô tô sat-xi có buồng lái, ô tô nhập khẩu; kiểm tra thực tế với xe sử dụng chất xúc tác; bổ sung phương pháp xác định sức cản chuyển động của xe… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và tổ chức đánh giá sự phù hợp liên quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/6/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

17/05/2023

Đã xem

773 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

17/05/2023

Đã xem

773 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày nhập

17/05/2023

Đã xem

773 lượt xem

Bảng so sánh các nội dung sửa đổi

Ngày nhập

17/05/2023

Đã xem

773 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

17/05/2023

Đã xem

773 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com