Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Ngày đăng: 14:26 22-04-2022 | 698 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thông tin vô tuyến điện,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định các yêu cầu về tương thích điện từ đối với các thiết bị vô tuyến và phụ trợ liên quan.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp 

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị kỹ thuật gồm phát xạ EMC, miễn nhiễm; phương pháp thử; trách nhiệm của doanh nghiệp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thông tin vô tuyến điện.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

VCCI_Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Ngày nhập

22/04/2022

Đã xem

698 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Ngày nhập

22/04/2022

Đã xem

698 lượt xem

Dự thảo QCVN về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Ngày nhập

22/04/2022

Đã xem

698 lượt xem

Thuyết Minh Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Ngày nhập

22/04/2022

Đã xem

698 lượt xem

thông tin vô tuyến điện

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com