Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm và vật liệu dụng cụ đóng gói thực phẩm theo mã HS thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Ngày đăng: 17:33 21-12-2017 | 6534 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất chế biến, xuất nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật liệu đóng gói, bao bì thực phẩm,...,

Phạm vi điều chỉnh

Các loại thực phẩm, phụ gia chế biến thực phẩm và dụng cụ đóng gói thực phẩm thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra chuyên ngành bởi Bộ Y tế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo). So với quy định hiện hành, Dự thảo có sửa đổi, bổ sung các loại thực phẩm, phụ gia chế biến thực phẩm và dụng cụ đóng gói thực phẩm thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra chuyên ngành bởi Bộ Y tế. Dự kiến văn bản sẽ có tác động đến các doanh nghiệp sản xuất chế biến, xuất nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật liệu đóng gói, bao bì thực phẩm,…

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 02/01/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

 

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40 của Bộ Y tế

Ngày nhập

25/12/2017

Đã xem

6534 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40

Ngày nhập

25/12/2017

Đã xem

6534 lượt xem

Danh mục mã HS ban ngày 07.12.17

Ngày nhập

25/12/2017

Đã xem

6534 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com