Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt

Ngày đăng: 14:02 13-04-2021 | 1224 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, nhập khẩu các linh kiện phương tiện giao thông đường sắt trong dự thảo,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với các linh kiện sau: (1) bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe; (2) bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe; (3) van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe; (4) kính an toàn sử dụng trên đầu máy toa xe; (5) vật liệu chống cháy trên đầu máy, toa xe.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với các linh kiện sau: (1) bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe; (2) bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe; (3) van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe; (4) kính an toàn sử dụng trên đầu máy toa xe; (5) vật liệu chống cháy trên đầu máy, toa xe. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, nhập khẩu các linh kiện trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/4/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTTT ban hành 05 QCVN về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

13/04/2021

Đã xem

1224 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành 05 QCVN về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

13/04/2021

Đã xem

1224 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com