Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 70/2013/QĐ-TTg về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Ngày đăng: 15:56 05-11-2019 | 10387 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp khai thác sử dụng cảng biển Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

          Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 70/2013/QĐ-TTg về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: Cảng biển Hải Phòng, Vũng Tàu xếp loại đặc biệt; bổ sung cảng biển Long An, Sóc Trăng và Hậu Giang vào cảng biển loại II; đổi tên các cảng biển: Hưng Thịnh (Nam Định), Dung Quất (Quảng Ngãi), Vũng Rô (Phú Yên) và Cà Ná (Ninh Thuận). Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp khai thác sử dụng cảng biển Việt Nam.

          Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục đính kèm được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo quyết định

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

10387 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

10387 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

10387 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

10387 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

10387 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

10387 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com