Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày đăng: 08:46 18-03-2013 | 2314 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Xem file đính kèm.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Góp ý của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Góp ý của Công ty TNHH Nhựa và hóa chất Phú Mỹ đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

VCCI xin ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Góp ý của Liên minh HTX tỉnh Gia Lai đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Góp ý của Tổng công ty Điện lực Miền Nam đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Góp ý của Liên minh Hợp tác xã Bắc Giang đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Công văn góp ý của VCCI đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Góp ý của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai

Ngày nhập

18/03/2013

Đã xem

2314 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com