Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ngày đăng: 10:46 25-09-2017 | 2674 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vật liệu bao gói thực phẩm.,

Phạm vi điều chỉnh

Mức giới hạn an toàn đối với bao bì chứa đựng sữa và các sản phẩm từ sữa, bổ sung các vật liệu nhựa tổng hợp; các phương pháp thử vật liệu

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ngày nhập

26/09/2017

Đã xem

2674 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com