Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với hoá chất khử khuẩn dự trữ quốc gia để xử lý nguồn nước

Ngày đăng: 17:18 06-06-2024 | 280 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp xuất nhập, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng hoá chất xử lý nguồn nước,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với hoá chất khử khuẩn dự trữ quốc gia để xử lý nguồn nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với hoá chất khử khuẩn dự trữ quốc gia; quy trình vận chuyển, nhập, xuất và bảo quản; dụng cụ, phương tiện, kho phục vụ dự trữ; quản lý hoá chất khử khuẩn dự trữ quốc gia… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất nhập, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng hoá chất xử lý nguồn nước. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/6/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Y tế, Sản xuất hoá chất

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN

Ngày nhập

06/06/2024

Đã xem

280 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

06/06/2024

Đã xem

280 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com