Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với chất được sử dụng để bổ sung vitamin A

Ngày đăng: 16:57 13-06-2018 | 2989 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các chất được sử dụng để bổ sung vitamin A vào thực phẩm,

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với chất và quản lý được sử dụng để bổ sung vitamin A vào thực phẩm.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với chất được sử dụng để bổ sung vitamin A (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định yêu cầu kỹ thuật; phương pháp thử; yêu cầu bao góibảo quản đối với các chất được sử dụng để bổ sung vitamin A (bao gồm: Retinol, Retinyl palmitate, Retinyl acetate và β-Caroten). Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các chất được sử dụng để bổ sung vitamin A vào thực phẩm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/7/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN về chất được sử dụng để bổ sung vitamin A vào thực phẩm

Ngày nhập

14/06/2018

Đã xem

2989 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com