Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định về trang thiết bị y tế

Ngày đăng: 18:18 16-10-2013 | 2486 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Ban lãnh đạo Quý Bệnh viện

Hiện nay, Bộ Y tế đang soạn thảo Dự thảo Nghị định về trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động lớn tới một số hoạt động của doanh nghiệp, các cơ sở y tế, bệnh viện như: sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu hành trang thiết bị y tế (TTBYT), sử dụng TTBYT, tư vấn TTBYT, kiểm định TTBYT, thử TBYT trên lâm sàng…

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Bệnh viện xuất phát từ thực tiễn kinh doanh và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Bệnh viện đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình vui lòng xem file đính kèm. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Bệnh viện trước ngày 06/11/2013 để kịp tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632 (chị Hoa); 04.35742022-máy lẻ: 355 (chị Hồng);

Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội vui lòng theo dõi website của VCCI để có thông tin về các dự thảo văn bản pháp luật khác liên quan đến doanh nghiệp đang được lấy ý kiến.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Mẫu góp ý Dự thảo Nghị định về trang thiết bị y tế

Ngày nhập

16/10/2013

Đã xem

2486 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về thiết bị y tế

Ngày nhập

16/10/2013

Đã xem

2486 lượt xem

Dự thảo Nghị định về thiết bị y tế

Ngày nhập

16/10/2013

Đã xem

2486 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com