Theo dõi (1)

Dự thảo Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Ngày đăng: 09:35 15-01-2018 | 3022 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; các doanh nghiệp khác có hoạt động trong khu vực lân cận phạm vi đất dành cho đường sắt.,

Phạm vi điều chỉnh

Đặt tên tuyến, tên ga đường sắt; tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt; phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt; quản lý, sử dụng, khai thác đất dành cho đường sắt; trách nhiệm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Tóm lược dự thảo

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo quy định về đặt tên tuyến, tên ga đường sắt; tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt; phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt; quản lý, sử dụng, khai thác đất dành cho đường sắt;… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; các doanh nghiệp khác có hoạt động trong khu vực lân cận phạm vi đất dành cho đường sắt.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 25/01/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DTNĐ kết cấu hạ tầng đường sắt

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

3022 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

3022 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com