Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thông tin mạng về mật mã dân sự

Ngày đăng: 11:21 04-07-2024 | 179 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Chính phủ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

         Hiện tại, Ban Cơ yếu Chính phủ đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thông tin mạng về mật mã dân sự (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự; sửa đổi Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; về mức xử phạt và hành vi xử phạt trong lĩnh vực này… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

       Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

       Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/7/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

       Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

       Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

       Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

       Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

       Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

1. Dự thảo Tờ trình CP

Ngày nhập

04/07/2024

Đã xem

179 lượt xem

2. Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

04/07/2024

Đã xem

179 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

04/07/2024

Đã xem

179 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Chính phủ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com