Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày đăng: 17:12 07-02-2020 | 9714 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải bằng xe ô tô và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ,

Phạm vi điều chỉnh

yêu cầu đối với đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; quy trình bảo đảm an toàn giao thông với đơn vị kinh doanh vận tải; quản lý, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô; và quản lý thông tin của hợp đồng vận chuyển, giấy vận tải, lệnh vận chuyển

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: yêu cầu đối với đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; quy trình bảo đảm an toàn giao thông với đơn vị kinh doanh vận tải; quản lý, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô;quản lý thông tin của hợp đồng vận chuyển, giấy vận tải, lệnh vận chuyển. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải bằng xe ô tô và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/02/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thay thế các Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, 60/2015/TT-BGTVT, 92/2015/TT-BGTVT

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và DV hỗ trợ VT

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

9714 lượt xem

Du thao TT ve quan ly hoat dong van tai o to va DV ho tro VT

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

9714 lượt xem

Phu luc Du thao TT ve quan ly hoat dong van tai o to va DV ho tro VT

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

9714 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com