Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khoẻ

Ngày đăng: 16:22 11-06-2024 | 441 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo chuyên khoa sức khoẻ, kiểm định chất lượng đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

        Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khoẻ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về cơ sở đào tạo với hoạt động đào tạo cấp văn bằng chuyên khoa, chứng chỉ chuyên khoa cơ bản, chứng chỉ chuyên khoa chuyên sâu; điều kiện mở ngành; hoạt động tuyển sinhđào tạo; kiểm định chất lượng đào tạo… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo chuyên khoa sức khoẻ, kiểm định chất lượng đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế.

        Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

        Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/6/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

         Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

         Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

         Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

         Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

         Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Y tế

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

17/06/2024

Đã xem

441 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

17/06/2024

Đã xem

441 lượt xem

Phụ lục đính kèm

Ngày nhập

17/06/2024

Đã xem

441 lượt xem

CV lấy ý kiến

Ngày nhập

17/06/2024

Đã xem

441 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com