Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của TTg CP về áp dụng thuế suất thông thương đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày đăng: 14:09 26-04-2022 | 1879 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Quyết định này quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của TTg CP về áp dụng thuế suất thông thương đối với hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Quyết định của TTg CP về áp dụng thuế suất thông thương đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Quyết định của TTg CP về áp dụng thuế suất thông thương đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com