Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày đăng: 15:37 08-05-2014 | 2046 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Liên minh

Để hướng dẫn thi hành các quy định liên quan đến đất trồng lúa trong Luật đất đai mới (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến tổ chức, cá nhân sử dụng đất trồng lúa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất: từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối…hoặc chuyển từ đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp...

Ý kiến của Quý Đơn vị xuất phát từ thực tiễn kinh doanh và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Ban soạn thảo điều chỉnh Dự thảo theo hướng phù hợp hơn. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi của văn bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan, rất mong Quý Đơn vị xem xét đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo[i]. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/06/2014 để kịp tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.


Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày nhập

08/05/2014

Đã xem

2046 lượt xem

Tóm tắt Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày nhập

08/05/2014

Đã xem

2046 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày nhập

08/05/2014

Đã xem

2046 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com