Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (lần 2)

Ngày đăng: 09:08 15-07-2021 | 2210 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại lý thực hiện thủ tục hải quan,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi các quy định về: phân loại hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, giá trị hải quan, chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp; thủ tục hải quan và giám sát đối với các loại hàng hóa: quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, cung ứng lên tàu bay, tàu biển xuất cảnh; kiểm tra sau thông quan,...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (lần 2) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về: phân loại hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, giá trị hải quan, chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp; thủ tục hải quan và giám sát đối với các loại hàng hóa: quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, cung ứng lên tàu bay, tàu biển xuất cảnh; kiểm tra sau thông quan,…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại lý thực hiện thủ tục hải quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DNHH

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2210 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2210 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2210 lượt xem

Báo cáo rà soát pháp lý

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2210 lượt xem

Đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2210 lượt xem

Đánh giá tình hình thực hiện

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2210 lượt xem

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2210 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com