Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo

Ngày đăng: 14:33 28-08-2020 | 2504 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung trách nhiệm liên quan đến kiểm soát sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới; sửa đổi quy định về thông báo và báo cáo với tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến bổ sung trách nhiệm liên quan đến kiểm soát sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới; sửa đổi quy định về thông báo và báo cáo với tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải đính kèm bài viết dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo

Ngày nhập

28/08/2020

Đã xem

2504 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo

Ngày nhập

28/08/2020

Đã xem

2504 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

28/08/2020

Đã xem

2504 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com