Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Ngày đăng: 09:47 18-05-2018 | 3920 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

DN kinh doanh trong các lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, ...,

Phạm vi điều chỉnh

Doanh nghiệp chịu sử quản lý của Bộ Y tế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh trong những lĩnh vực: trang thiết bị y tế; hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV, điều trị nghiện; y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, hỗ trợ sinh sản; xác định lại giới tính; ngân hàng mô; mỹ phẩm dược phẩm. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực hóa chất, thiết bị y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, mô tế bào, hỗ trợ sinh sản, thực phẩm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 6/6/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo ND về DKKD lĩnh vực Y tế

Ngày nhập

25/05/2018

Đã xem

3920 lượt xem

Tóm tắt Dự thảo và Gợi ý góp ý

Ngày nhập

25/05/2018

Đã xem

3920 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com