Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày đăng: 16:24 25-08-2021 | 2326 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả một số hành vi VPHC về khám, chữa bệnh; hành nghề dược và mỹ phẩm; phân loại trang thiết bị y tế; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; truy xuất nguồn gốc thực phẩm và thẩm quyền xử phạt VPHC

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả một số hành vi VPHC về khám, chữa bệnh; hành nghề dược và mỹ phẩm; phân loại trang thiết bị y tế; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; truy xuất nguồn gốc thực phẩmthẩm quyền xử phạt VPHC. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn láy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong an toàn thực phẩm, y tế

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2326 lượt xem

Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong an toàn thực phẩm, y tế

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2326 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định về xử phạt VPHC trong an toàn thực phẩm, y tế

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2326 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com