Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2010/NĐ-CP quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Ngày đăng: 10:28 29-08-2017 | 2765 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Người, phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh Việt Nam; tổ chức kiểm dịch y tế; lực lượng kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu ,

Phạm vi điều chỉnh

Phương thức, quy trình kiểm dịch y tế với người; phương tiện vận tải; hàng hóa; thi thể, hài cốt, sản phẩm sinh học, bộ phận cơ thể và giám sát, kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong khu vực cửa khẩu.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Phụ lục 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2765 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2765 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com