Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một về việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa và đường bộ.

Ngày đăng: 17:45 05-07-2018 | 2601 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện vận tải hàng hoá nguy hiểm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP về việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa và đường bộ. Dự thảo cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện về tàu, thuyền vận chuyển và người tham gia vận tải tại bến cảng (người áp tải, thủ kho, người xếp, dỡ hàng); các yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển hàng bằng đường bộ: kiểm định phương tiện, dán biểu trưng, làm sạch. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (chất nổ, khí ga, xăng dầu, chất phóng xạ, chất độc…)

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 13/07/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

CV xin yk DT 02 ND van tai hang nguy iẻ

Ngày nhập

05/07/2018

Đã xem

2601 lượt xem

Du thao 02 ND van tai hang hoa nguy hiem

Ngày nhập

05/07/2018

Đã xem

2601 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com