Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Ngày đăng: 16:13 28-08-2017 | 3288 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải, cảng cạn, cảng biển; kinh doanh vận tải biển, vận tải đa phương thức; cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải và cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.,

Phạm vi điều chỉnh

Các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt, các hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3288 lượt xem

Báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 93/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3288 lượt xem

So sánh Nghị định 93/2013/NĐ-CP và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 93/2013/NĐ-CP

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3288 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3288 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3288 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com