Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ngày đăng: 16:06 11-04-2024 | 1107 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc công nhận quyền sử dụng đất; Tiền thuê đất khi thuê từ Nhà nước, chuyển mục đích sử dụng sang loại đất phải thuê, hoặc khi xây dựng công trình ngầm kinh doanh không phải là phần của công trình trên mặt đất; Tiền nộp bổ sung trong trường hợp vi phạm về tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất vào sử dụng theo quy định

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: phương pháp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các trường hợp, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền; trình tự, thủ tục thu nộp tiền; xử lý trong trường hợp chậm nộpDự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; công nghiệp; kinh doanh bất động sản, nhà ở thương mại…) 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.6836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1107 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1107 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1107 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com