Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Ngày đăng: 17:09 11-08-2022 | 1941 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nội vụ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Công dân, tổ chức Việt Nam có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hội/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: quy định chung (chính sách của Nhà nước đối với hội, chế độ đối với người làm việc tại hội, cơ sở dữ liệu, các hành vi bị cấm…), thành lập hội (Ban vận động thành lập hội, hội viên có yếu tố nước ngoài), tổ chức của hội (số lượng thành viên Ban lãnh đạo, người đứng đầu hội, đại hội và báo cáo kết quả đại hội…), hoạt động của hội (quyền được cấp chứng chỉ năng lực, trách nhiệm đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, giải quyết tranh chấp nội bộ…). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các hội hoạt động tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hội/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/8/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày nhập

11/08/2022

Đã xem

1941 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày nhập

11/08/2022

Đã xem

1941 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày nhập

11/08/2022

Đã xem

1941 lượt xem

phương thức đa cấp

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nội vụ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com