Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

Ngày đăng: 17:19 28-08-2017 | 2409 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các cấp; doanh nghiệp kinh doanh đường sắt và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến các hoạt động đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt về: xử lý các vị trí giao cắt không phù hợp với quy định của Luật, các lối đi dân sinh để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt và lộ trình thực hiện; danh mục phụ kiện, phụ tùng, vật tư, thiết bị chuyên dùng cho đường sắt thuộc công nghiệp đường sắt; niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; kinh doanh đường sắt; miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu; danh mục hàng nguy hiểm và điều kiện xếp, dỡ, vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đường sắt

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2409 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com