Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày đăng: 17:32 25-08-2017 | 2507 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp đấu giá, giám định và thẩm định giá, ngân hàng và các sàn giao dịch bất động sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Thủ tục cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến và việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực (ngày 01/07/2017)

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2507 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2507 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com