Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng: 17:13 21-10-2020 | 2507 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các DNVVN khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị,

Phạm vi điều chỉnh

hỗ trợ cho DNVVV như các chi phí liên quan đến công nghệ, tài sản trí tuệ, nền tảng số; tỷ lệ và giá trị hợp đồng tư vấn được hỗ trợ thông qua mạng lưới tư vấn viên; bổ sung quy định hỗ trợ DNVVN khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị như hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, đào tạo chuyên sâu, giá trị hợp đồng tư vấn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ cho DNVVV như các chi phí liên quan đến công nghệ, tài sản trí tuệ, nền tảng số; tỷ lệ và giá trị hợp đồng tư vấn được hỗ trợ thông qua mạng lưới tư vấn viên…; bổ sung quy định hỗ trợ DNVVN khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị như hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, đào tạo chuyên sâu, giá trị hợp đồng tư vấn; lãi suất…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các DNVVN khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình, Báo cáo được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/11/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phiên bản 1

DTNĐ quy định một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

22/10/2020

Đã xem

2507 lượt xem

Tờ trình DTNĐ quy định một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

22/10/2020

Đã xem

2507 lượt xem

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Ngày nhập

22/10/2020

Đã xem

2507 lượt xem

CV xin ý kiến DTNĐ quy định một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

22/10/2020

Đã xem

2507 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com