Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải

Ngày đăng: 10:23 29-08-2017 | 12166 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động gần các bến cảng, cầu cảng, cảng dầu khí ngoài khơi, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải, hệ thống hỗ trợ hàng hải, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ.,

Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung thêm phạm vi bảo vệ công trình bến có kết hợp phao neo hoặc trụ neo, phạm vi bảo vệ bến phao.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

12166 lượt xem

Tờ trình dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

12166 lượt xem

Bảng so sánh quy chế Bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải và Dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

12166 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com