Theo dõi (0)

Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh ngoại hối

Ngày đăng: 20:29 03-05-2006 | 1811 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
 
CHÍNH PHỦ 

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  
- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;  
- Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005;  
- Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo dạng .DOC

Ngày nhập

03/05/2006

Đã xem

1811 lượt xem

Dự thảo dạng .PDF

Ngày nhập

03/05/2006

Đã xem

1811 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com