Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa

Ngày đăng: 09:37 17-10-2017 | 20713 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các yêu cầu đối với công tác thi công, đổ chất nạo vét; công tác môi trường; trình tự, hình thức thực hiện các hoạt động (i) nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng và luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước (nạo vét duy tu hàng năm, nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định, nạo vét duy tu đột xuất) và (ii) nạo vét vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm không sử dụng ngân sách nhà nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa

Ngày nhập

18/10/2017

Đã xem

20713 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

18/10/2017

Đã xem

20713 lượt xem

Dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ

Ngày nhập

18/10/2017

Đã xem

20713 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com