Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

Ngày đăng: 10:04 20-03-2023 | 2965 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, ,

Phạm vi điều chỉnh

về hoạt động viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; quản lý nhà nước về hoạt động viễn thông.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép viễn thông, chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ OTT viễn thông, dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây…… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/3/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Phụ lục tính toán đánh giá tác động

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Báo cáo thẩm định

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Báo cáo giải trình, tiếp thu

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Báo cáo tóm tắt về Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) (phiên bản 17.3.2023)

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

06/07/2023

Đã xem

2965 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com