Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng: 14:04 10-10-2019 | 12699 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp khi có hành vi vi phạm pháp luật là đối tượng bị xử lý hành chính,

Phạm vi điều chỉnh

Tăng mức phạt tối đa trong một số lĩnh vực; kéo dài thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung một số biện pháp cưỡng chế mới; sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp XLVPHC và biện pháp ngăn chặn, bảo đảm XLVPHC

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến tăng mức phạt tối đa trong một số lĩnh vực; kéo dài thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung một số biện pháp cưỡng chế mới (ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước, chấm dứt hiệu lực giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động…); sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp XLVPHC và biện pháp ngăn chặn, bảo đảm XLVPHC…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến   các doanh nghiệp khi có hành vi vi phạm pháp luật là đối tượng bị xử lý hành chính.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DT Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12699 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12699 lượt xem

Tờ trình DT Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12699 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com