Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT HỘ TỊCH (DỰ THẢO THÁNG 10/2014) LẤY Ý KIẾN TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QH

Ngày đăng: 10:51 24-11-2014 | 1285 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

LUẬT HỘ TỊCH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Hộ tịch.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.

2. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi.

Điều 2. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch

1. Hộ tịch là những sự kiện được quy định tại Điều 3 của Luật này, xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết.

2. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch

1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

a) Khai sinh;

b) Kết hôn;

c) Giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;

đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

e) Khai tử.

2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh, kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, giám hộ, nhận cha mẹ con, nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam, đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

4. Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc khác theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật hộ tịch (tháng 10.2014)

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1285 lượt xem

Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật hộ tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1285 lượt xem

Bảng so sánh, đối chiếu dự thảo Luật hộ tịch (tháng 10.2014)

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1285 lượt xem

Phụ lục Một số việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền đăng ký của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1285 lượt xem

Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật hộ tịch (tháng 10.2014)

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1285 lượt xem

Dự thảo Luật hộ tịch tháng 10 năm 2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1285 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com