Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT DƯỢC (SỬA ĐỔI) BẢN THÁNG 5/2015

Ngày đăng: 11:22 17-06-2015 | 1893 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Bệnh viện/Hiệp hội

Từ năm 2013, Bộ Y tế đã soạn thảo Dự thảo Luật dược (sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đến tháng 5/2015 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) có nội dung sửa đổi khá toàn diện các quy định bất cập trong Luật dược 2005 và nâng một số quy định từ cấp Nghị định lên như: chứng chỉ hành nghề dược, quản lý nhà nước về giá thuốc... Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh (bán lẻ và bán buôn), nhập khẩu, xuất khẩu thuốc; kiểm nghiệm, thử lâm sàng…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu vui lòng xem tài liệu đính kèm đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 28/06/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Luật dược (sửa đổi, bản tháng 5/2015)

Ngày nhập

17/06/2015

Đã xem

1893 lượt xem

Gợi ý góp ý một số nội dung Dự thảo Luật dược (sửa đổi)

Ngày nhập

17/06/2015

Đã xem

1893 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Luật dược (sửa đổi)

Ngày nhập

17/06/2015

Đã xem

1893 lượt xem

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

Ngày nhập

17/06/2015

Đã xem

1893 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật dược (sửa đổi)

Ngày nhập

17/06/2015

Đã xem

1893 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com