Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày đăng: 08:22 13-03-2008 | 2051 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo thẩm tra sơ bộ

Ngày nhập

13/03/2008

Đã xem

2051 lượt xem

Dự thảo dạng .DOC

Ngày nhập

13/03/2008

Đã xem

2051 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

13/03/2008

Đã xem

2051 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com