Theo dõi (1)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp

Ngày đăng: 16:08 24-11-2021 | 1515 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Quốc phòng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật, cung cấp sản phẩm công nghiệp quốc phòng; doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có thể tham gia động viên công nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động công nghiệp quốc phòng; xây dựng tập đoàn công nghiệp quốc phòng; hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) phát triển quốc phòng[2]; phương thức, trách nhiệm, chế độ với doanh nghiệp tham gia động viên công nghiệp…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Quốc phòng đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động công nghiệp quốc phòng; xây dựng tập đoàn công nghiệp quốc phòng; hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) phát triển quốc phòng[2]; phương thức, trách nhiệm, chế độ với doanh nghiệp tham gia động viên công nghiệp…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật, cung cấp sản phẩm công nghiệp quốc phòng; doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có thể tham gia động viên công nghiệp[3]

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Dự thảo được xây dựng dựa trên việc hợp nhất hai Dự thảo Luật Động viên công nghiệp và Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng (đã được soạn thảo và đăng tải xin ý kiến tại website vibonline.com.vn)

[2] Bao gồm: cơ chế quản lý chương trình nghiên cứu, trích lợi nhuận để đầu tư KHCN, thủ tục đặc thù về mua sắm bán thành phẩm nghiên cứu…

[3] Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, công nghiệp chế biến

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp

Ngày nhập

24/11/2021

Đã xem

1515 lượt xem

Dự thảo và Tờ trình Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp

Ngày nhập

24/11/2021

Đã xem

1515 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Quốc phòng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com