Theo dõi (1)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Động viên công nghiệp

Ngày đăng: 17:05 25-08-2021 | 1471 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Quốc phòng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; cung cấp các sản phẩm động viên công nghiệp.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: nguyên tắc, chuẩn bị động viên công nghiệp (lập kế hoạch, quản lý, duy trì dây chuyền); thực hành động viên công nghiệp (bảo đảm vật tư, tài chính, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật...); trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ và chế độ, chính sách dành cho doanh nghiệp động viên công nghiệp.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Quốc phòng đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Động viên công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: nguyên tắc, chuẩn bị động viên công nghiệp (lập kế hoạch, quản lý, duy trì dây chuyền); thực hành động viên công nghiệp (bảo đảm vật tư, tài chính, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật…); trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện nhiệm vụchế độ, chính sách dành cho doanh nghiệp động viên công nghiệp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; cung cấp các sản phẩm động viên công nghiệp.

      Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ xây dựng Dự án Luật Động viên công nghiệp

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1471 lượt xem

Dự thảo Hồ sơ xây dựng Dự án Luật Động viên công nghiệp

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1471 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Quốc phòng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com