Theo dõi (1)

Dự thảo hồ sơ trình Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại

Ngày đăng: 15:52 07-06-2022 | 692 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề luật sư,

Phạm vi điều chỉnh

Tập trung nghiên cứu về thực trạng, kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS) đối với các bản án kinh doanh, thương mại (KDTM) trong thời gian qua, trong đó tập trung vào đánh giá kết quả 05 năm (2017 - 2021) nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống cơ quan THADS từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành các bản án, quyết định KDTM

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo hồ sơ trình Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi hành án dân sự (THADS), nâng cao hiệu quả của hệ thống cơ quan THADS, công khai minh bạch quy trình THADS) và trách nhiệm thực hiện của các tổ chức có liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề luật sư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tư pháp

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo hồ sơ trình Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại

Ngày nhập

07/06/2022

Đã xem

692 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại

Ngày nhập

07/06/2022

Đã xem

692 lượt xem

Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại

Ngày nhập

07/06/2022

Đã xem

692 lượt xem

Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại

Ngày nhập

07/06/2022

Đã xem

692 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com