Theo dõi (1)

Dự thảo Danh mục dữ liệu mở chuyên ngành y tế

Ngày đăng: 10:35 19-06-2023 | 948 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực y tế.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng Dự thảo Danh mục dữ liệu mở ngành y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) theo quy định tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP; Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: nhóm dữ liệu mở ngành y tế được xem xét lựa chọn, công bố từ nhóm danh mục dùng chung thuộc loại dữ liệu tham chiếu; nhóm dữ liệu theo lĩnh vực chuyên ngành phục vụ hoạt động quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ được quy hoạch tại kiến trúc nghiệp vụ; nhóm dữ liệu trọng tâm phát triển giai đoạn 2023-2025 theo định hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Để đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo, đề xuất các dữ liệu ngành y tế cần mở để tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin y tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng của Chính phủ và các đề xuất khác (nếu có).

Tài liệu được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 24/6/2023 để kịp tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo của VCCI

Ngày nhập

19/06/2023

Đã xem

948 lượt xem

Công văn số 30 của Bộ Y tế

Ngày nhập

19/06/2023

Đã xem

948 lượt xem

Phụ lục Danh mục dữ liệu chuyên ngành y tế (kèm Công văn 30)

Ngày nhập

19/06/2023

Đã xem

948 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com