Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Ngày đăng: 18:54 07-12-2022 | 2072 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; các tổ chức khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền,

Phạm vi điều chỉnh

nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết thông tin khách hàng; báo cáo, cung cấp thông tin; giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; trì hoãn giao dịch; mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng (i) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; (ii) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết thông tin khách hàng; báo cáo, cung cấp thông tin; giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; trì hoãn giao dịch; mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; các tổ chức khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/12/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

2072 lượt xem

Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

2072 lượt xem

Dự thảo Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

2072 lượt xem

Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

2072 lượt xem

Ngày nhập

09/12/2022

Đã xem

2072 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com