DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) (THÁNG 10/2014) LẤY Ý KIẾN TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QH

Ngày đăng: 10:02 25-11-2014 | 2402 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Vui lòng theo dõi chi tiết toàn văn trong dự thảo

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) (tháng 10/2014)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2402 lượt xem

Báo cáo việc lòng ghép bình đẳng giới trong dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi) (tháng 10/2014)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2402 lượt xem

Báo cáo về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nội dung cơ bản của dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) liên quan đến Hiến pháp năm 2013

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2402 lượt xem

Bảng so sánh Bộ Luật dân sự và Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) (tháng 10/2014)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2402 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi) (tháng 10/2014)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2402 lượt xem

Bản thuyết minh dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) (tháng 10/2014)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2402 lượt xem

Tờ trình rút gọn của Chính phủ về dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi) (tháng 10/2014)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2402 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Bộ luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com